Vil du lege med?
Indtast først dine nøgletal i de 4 øverste kodebokse,
fordi så kan du og andre, der udfylder disse spørgsmål, følge med i hvad vi opdager.
Uden navn og helt anonymt, selvfølgelig. Det, vi er interesseret i er at forske i,
hvordan parforholdet har det her i Danmark, år 2005.Køn: Alder: Antal Børn: Antal år sammen:

1. Hvor god er din kæreste til at lytte til DIG ?

0 1 2 3 4 5 6 7
(jo mere tilfreds du er, desto højere point skal du give). 
A. Sæt dit kryds på ovenstående Temperatur-Skala.


B.
Skriv her et spontant udbrud til din partner + nøgleord til en senere uddybelse:

2. Hvor god er DU til at fortælle
om det, der sker med dig følelsesmæssigt set ?


0 1 2 3 4 5 6 7
(jo mere tilfreds du er, desto højere point skal du give). 

Tilføj et spontant udbrud, og en uddybelse til din partner her:
3. Hvor ofte får du et kram, kys og en knusetur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Fortæl lidt mere om, hvordan du har det med kærtegn :
4. Hvor tilfreds er du
med de venner og veninder, du har nu ?
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:
5. Hvor tilfreds er du med
det, som I nu bruger jeres penge til ?
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv spontane udbrud + dine kommentarer her:
6. Hvor tilfreds er DU med den måde, I nu klarer
de fælles opgaver ?
Dvs. indkøb, madlavning, opvask, oprydning,
alm. rengøring, bilvask, betale regninger, plæneklipning, reperationer etc.
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Dine spontane udbrud og uddybende kommentarer her:
7. Hvor stresset føler du dig for tiden ? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Uddyb, med nogle få ord, årsagerne dertil:
8. Hvor stor er din selvtillid for tiden ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Fortæl lidt om hvorfor + hvordan du har det, med det:
9. Hvor meget glæde giver det dig
lige nu for tiden, at være Mor /Far ?


0 1 2 3 4 5 6 7

Dine spontane udbrud og kommentarer er:
10. Hvor tilfreds er du med det job, du har nu ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Beskriv spontane udbrud + dine kommentarer her:
11. Hvor stor en samhørighed, os-to følelse,
oplever du - lige nu og her - med din kæreste ven ?


0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv lidt om, hvordan dette er - og føles, for dig:
12. Hvor tilfreds er du med jeres sexliv ? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Beskriv spontane udbrud + dine kommentarer her:
13. I hvor høj grad holder du dig
i form, er sund, rolig og vital, kropsligt set ?


0 1 2 3 4 5 6 7

Dine kommentarer + mening herom? Skriv dem her:
14. Hvor tilfreds er du med den frie fritid,
du har nu til at være alene og gøre lige netop det,
som du har lyst til at gøre ?


0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:
15. Hvor tilfreds er du med jeres weekends sammen ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv et spontant udbrud + vigtige nøgleord til en senere uddybelse, her:
16. Hvor stor en tryghed føler du ?
og tillid har DU for tiden til din kæreste ?


0 1 2 3 4 5 6 7
Jo mere tryghed , tillid du føler, desto højere point skal du give.

Skriv dine spontane udbrud + kommentarer her:
17. Hvor jævnbyrdig føler du dig med din partner ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Et spontant udbrud og vigtige nøgleord til en senere uddybelse, her:
18. Hvor gode synes DU, at I er til
at få renset luften med et befriende skænderi,
hvor I bliver gode venner igen, bagefter ?
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Beskriv dine spontane udbrud + kommentarer her:
19. Hvor ofte får du anerkendelse,
tak, ros og påskønnelse af din partner?


0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv hvad du synes om det, her:
20. I hvor høj grad kan du lide dig selv?

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:
21. Hvor god er du til
at få dine forslag igennem, når I er uenige

og du vil forhandle om at finde en løsning ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:
22. I hvor høj grad synes du
at en mærkbar forandring i dit liv
nu - eller fremover - er påkrævet?


0 1 2 3 4 5 6 7

Beskriv 3 forandrings-ønsker, du savner at få opfyldt.
Hvad konkret tror du, kunne gøre jeres forhold bedre?

23. Hvor tilfreds er du generelt med forholdet?

0 1 2 3 4 5 6 7

Prøv at sammenfatte det du lige nu og her føler - og mener, i 3 sætninger, her:
24. Hvor stor er din optimisme,
når du tænker på fremtiden med din Mand/ Kvinde?


0 1 2 3 4 5 6 7

Dine spontane udbrud + kommentarer her:
25. Konklusion:
Hvor stor er din kærlighed til din partner i dag ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Hvis du vil tilføje nogle ord og sætninger til din temperatur, så skriv her: 
Og hvis, der er andet, du nu har lyst til
og brug for, at sige om jeres parforhold?


Så skriv det kort her - og uddyb også det, når du senere
gennemgår din beskrivelse og opfattelse af jeres parforhold:
 
Et sidste spørgsmål:
Hvor ærligt har du udfyldt disse 25 spørgsmål ?

0 1 2 3 4 5 6 7
Jo højere tal, jo mere ærlig.
Sådan kommer I videre

© 2004. ElseMarie & Ebbe, Aarhus.
Teknikken er udviklet af Tomato Media

Kommerciel brug af Partermometret er ikke tilladt.
Det er dog ok at du bruger ParTermometret f. eks som hjemmeopgave
til par, hvis du - som os - er parterapeut. Længe leve kærligheden!